#

Algemene voorwaarden webdesign

OFFERTE

De gratis offerte is 30 dagen geldig.

PRIJS EN BETALING

In de prijs zijn alle kosten inbegrepen. Het opstarten, hosting voor 1 jaar, domeinnaam, fotogallerij, een formulier en 60min gratis support..
Bij het ondertekenen van het contract ontvang  je een eerste factuur. Deze is om de kosten te betalen aan een derde partij.
Na het ontvangen van de betaling wordt op een veilige ruimte begonnen aan jullie website,  zodat jullie de vooruitgang kunnen volgen.
Dit bedrag wordt van het eindbedrag afgetrokken bij de oplevering.
De betaling van de factuur moet binnen de 14 dagen op de rekening staan. Indien dit niet het geval is kan StudioVDB zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand schadevergoeding innen.
Bij niet betaling heeft StudioVDB het recht om de website offline te halen tot de openstaand bedrag betaald is.
Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen per aangetekende kenbaar gemaakt te worden.

WEBSITE

StudioVDB is verantwoordelijk voor het ontwerpen en maken van de website.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste  informatie in een PDF en foto’s.
De opdrachtgever geeft bij het ondertekenen van het contract StudioVDB de toestemming om zijn website de gebruiken voor promotiedoeleinden alsook een kleine vermelding aan te brengen in de footer, onderaan de website.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De duur van de overeenkomst stopt automatisch wanneer de laatste factuur betaald is.

AANSPRAKELIJKHEID

StudioVDB kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door gegevens die verstrekt zijn door de opdrachtgever.

ONDERHOUD EN SUPPORT

StudioVDB verplicht zich ertoe om maandelijks de nodige updates uit te voeren.
Voor iedere website geeft StudioVDB 60min gratis support. Als deze minuten op zijn kan de opdrachtgever een formule kiezen om verdere support te krijgen.
De opdrachtgever kan zijn verkregen support volgen via zijn website.