#

Algemene voorwaarden fotografie

OFFERTE

De gratis offerte is 30 dagen geldig.

PRIJS EN BETALING

In de prijs zijn alle kosten inbegrepen. Het fotograferen, bewerken en afleveren van de foto's.
Er wordt geen voorschot gevraagd.
De betaling van de factuur moet contant betaald worden bij afleveren van de foto's.
Bij niet betaling heeft StudioVDB het recht om de foto's te houden tot de openstaand bedrag betaald is.
Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen per aangetekende kenbaar gemaakt te worden.

Foto's

StudioVDB heeft het recht om alle foto's te gebruiken op sociale media en zijn website, tenzij anders vermeld op het contract.
Indien deze niet mogen gebruikt worden, zal er een meerkost van €150 (portretrecht) gefactureerd worden.
StudioVDB houdt de foto's 6 maanden bij vanaf het moment van overhandiging.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De duur van de overeenkomst stopt automatisch wanneer de factuur betaald is.